Kondomeja ja siivoustalkoita

Alododon syksyn teemoina ehkäisyvalistus ja muovijätteen vähentäminen

Syksyllä 2016 Alododon toiminta on jatkunut kylän siivoustalkoiden käynnistämisellä sekä järjestämällä eri kohderyhmille suunnattua HIV/AIDS-valistusta. Vaikka Beninissä on HIV-positiivisia vähemmän kuin monissa muissa Afrikan maissa, on seksuaaliskasvatus ja -valistus paikallisen väestön kesken ehdottoman tärkeää.

title

Ensimmäiseksi viiteryhmäksi valikoituivat paikalliset mopotaksien kuljettajat, sillä heillä on liikkuvuutensa ansiosta laaja näkyvyys. Ehkäisyvalitustuokioissa Alododo-tiimin jäsenet esittelivät teeman kannustaen kaikkia paikallaolijoita keskusteluun ja kysymyksiin. Esittelyn yhteydessä osallistujille jaettiin kondomeita, jotka saimme lahjoituksena paikalliselta partiojärjestöltä.

title

title

Villa Karossa 5.11. pidetyssä konsertissa tavoitimme satamäärin ihmisiä. Konsertin päätteeksi tiimimme esitteli Alododon toimintaa paikallisella minan kielellä ja kertoi HIV/AIDS-teemasta. Konsertin jälkeen yleisön pariin jalkautuneet tiimiläiset jakoivat satoja kondomeja. Seuraavaksi HIV/AIDS-valistuksen kohderyhmäksi on päätetty Grand-Popon rannoilla parveilevat kalastajat.

Toinen teema, johon on tämän syksyn aikana panostettu on ympäristön puhtaus - erityisesti jätteiden käsittely ja jätteiden vähentäminen. Vaikka beniniläisten tuottama jätemäärä henkeä kohden on vain murto-osa suomalaisten vastaavasta lastista, erityisesti muovipussit ovat täällä vitsaus.

title

15.11. keräsimme Grand-Popossa muovipusseja tien varrelta ja puutarhoista ja toimitimme roskat Villa Karon jätekeräysastioihin. Samalla puhuimme muovin haitoista ja kierrätyksestä vastaantulijoiden kanssa. Toiminta herätti paikallisissa selvästi kiinnostusta ja myönteisiä reaktioita. Työtä on paljon, vaikka kylällä on jo ennestään vastaavia siivoustalkoita säännöllisesti tekeviä ryhmiä. Työn sarkaa on paljon ja siihen tarvitaan kunnolliset tarvikkeita välineet. Ympäristön siistimistä varten Alododon olisi hankittava mm. punottuja keruukoreja, käsineitä ja haravoita, joita voisimme myös lahjoittaa muille.

Meille Alododo on alusta alkaen ollut tapa tehdä, toimia ja ajatella ennemmin kuin hanke tai projekti. Se on toiminta-alusta, joka rakentaa yhteisöllisyyttä, edistää aloitteellisuutta ja etsii ruohonjuuritason ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Se kokoaa aktiivisia kansalaisia vapaaseen ja avoimeen yhteistyöhön, suunnittelemaan, oppimaan ja toteuttamaan yhdessä.

Alododon ensimmäisenä ja perustavanlaatuisena tavoitteena on ollut herättää paikalliset ihmiset huomaamaan heissä itsessään piilevä potentiaali ja toimimaan itse oman yhteisönsä hyväksi. Toiminnan ensivaiheessa toteutimme haastattelukierroksen paikallisissa kylissä, minkä jälkeen kutsuimme yhteen sekä haastattelijat että osan haastatelluista yhdessä suunnittelemaan ratkaisuja. Viimeisin vastaavanlainen yhteissuunnittelutapahtuma oli viime keskiviikkona järjestämämme naiskonferenssi, minkä lisäksi olemme pitäneet erillisen työpajan kylän lapsille kuullaksemme myös heidän mielipiteensä.

  • Teksti: Hilla Kaipainen & Ida Lindholm
  • Kuvat: Richard Tandjoma
Creative Commons License This article by Team Alododo is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License