Yhdessä Grand-Popoa kehittämässä

Alododon ensimmäinen yhteissuunnittelutapahtuma

Keskiviikkona 20. huhtikuuta Alododo-pilottihankkeen aktiivit järjestivät ensimmäisen suuren yhteissuunnittelutapahtuman, jonne grandpopolaiset kutsuttiin pohtimaan alueen elinolosuhteita ja kehittämään ratkaisuja oman jokapäiväisen elämänsä helpottamiseksi.

title

Alododo perustuu kaikessa toiminnassaan paikallisuuteen niin ratkaisujen ideoinnissa kuin toteutuksessa. Toiminnan alkajaisiksi Grand-Popon kylissä toteutettiin haastattelukierros, jonka avulla kerättiin ajantasaista tietoa paikallisten ihmisten elinolosuhteista ja tarpeista ja toiveista, jotka niihin liittyvät. Kyselyn pohjana käytimme YK:n syyskuussa 2015 asettamat kestävän kehityksen maailmanlaajuiset tavoitteet, joilla pyritään saavuttamaan 3 poikkeuksellista asiaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteina on lopun tekeminen äärimmäisestä köyhyydestä, taisteleminen eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan sekä ilmastonmuutoksen korjaaminen.

Alododon keräämään haastat- telumateriaalin perusteella Grand-Popon alueen merkittävimmiksi ongelmiksi mainittiin muun muassa työttömyys, ravinnon huono laatu, epäterveelliset elintottumukset, terveydenhuollon puutteellisuus sekä metsien liikahakkuut. Kulttuurikeskus Villa Karossa järjestetyssä tapahtumassa kyselykierroksen tarkat tulokset esiteltiin sekä kenttätyön tehneille haastattelijoille että haastatetuille. Esittelyn jälkeen tapahtuman osallistujat jaettiin pienryhmiin, joissa osallistujat keskittyivät tiettyihin ongelma-alueisiin ja pohtivat ratkaisuja niiden voittamiseksi.

Etsimme käytännöllisiä ehdotuksia, jotka ovat paikallisten ihmisten itsensä toteutettavissa. Nämä ehdotukset toimivat puolestaan pohjana Alododon seuraaville askelille ja laajempien ratkaisumallien kehittämiselle.

title

— En osaa kylliksi onnitella teitä hankkeestanne. Jatkoa ajatellen toivon, että suunnittelette mikrolainoituksen järjestämistä, sillä lainat mahdollistavat myyntityön, jonka avulla voimme vähentää nälkää, edistää lastemme koulutusta, Abla Sossavi toteaa.

Tapahtuman osallistujat tunnistivat ongelmien olemassaolon, mutta myös osoittivat olevansa valmiita tarttumaan toimeen ja yhteistyöhön niiden ratkaisemiseks. Alododo sen sijaan sai osakseen paitsi kiitosta ja rohkaisua myös tunnustusta paikalliset ihmiset huomioivasta toimintatavastaan.

title

— Kiitän teitä ideastanne. Olen erityisen otettu siitä, että ryhmänne kutsui meidät kyläläiset yhdessä keskustelemaan ja etsimään keinoja yhteisten haasteidemme voittamiseksi toisin kuin ne, jotka vain vaativat meitä toimimaan omien tutkimustulostensa perusteella. Todellakin teidän hankkeenne toimintatapa on erittäin kunnioitettava. Jatkakaa samalla tavalla. Toivotan teille siunausta, Macaire Koffi sanoo.

— Arvostan hankettanne ja niin tärkeistä ideoista on kyse, että toivon sen laajeneva koko Beninin alueelle. Paljon kiitoksia, olkoon kaikkivoipa tukenanne, Ayaovi Kocou-GAH GAGLOZOUN lisää.

Alododon suunnittelutiimi iloitsee saamaansa innostunutta ja tarmokasta vastaanottoa. Vaikka tapahtuman aikana koottu konkreettisten toimintaehdotusten lista on kattava, aivan ensimmäiseksi ratkaisuksi ylitse muiden nousi koulutus ja oikeanlaisen tiedon levittäminen.

  • Teksti: Ida Lindholm
  • Kuvat: Joseph Buyondo
Creative Commons License This article by Team Alododo is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License