Osallistu!

Alododo on yhteistyöalusta, joka toimii paikallisesti paremman nykyisyyden puolesta. Tahdomme maailman, jossa:

  • Jokaisella on mahdollisuus täyttää päivittäiset perustarpeensa.
  • Jokainen on vapaa elämään rauhallisessa ja puhtaassa ympäristössä.
  • Jokainen voi osallistua, luoda ja kehittyä.

Yhteistyökumppaneiksi haluamme eri alojen ammattiosaajia, taiteilijoita, yrittäjiä, kansalaisaktiiveja, keksijöitä, designereita, kestävän kehityksen periaatteita noudattavia yrityksiä ja järjestöjä, mielipidevaikuttajia, julkkiksia, toimittajia – ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan panoksensa yhteiseen hyvään.

Suomalaisyrityksille Alododo tarjoaa kanavan ratkaisujensa hyödyntämiseksi siellä missä tarve on. Onnistuessaan Alododo voi olla helppo laskeutumisalusta Afrikkaan vaikkapa Cleantechin, koulutuksen, arkkitehtuurin, terveydenhuollon, viljelyn, kalankasvatuksen, metsänhoidon, vesihuollon, logistiikan ja tietotekniikan saralla.

Yksityishenkilötkin voivat osallistua ideoillaan, kontakteillaan ja rahallisella tuellaan. Ole osa muutosta, osallistu ja anna tukesi! Jokainen lahjoitus vie meitä lähemmäs tavoitetta, edistäen 10 000 elämää. Euro Beninissä on enemmän kuin euro Suomessa.

Ratkaisujen editymisestä ja varojen käytöstä julkaistaan säännöllisesti uutiskirje, jonka voit halutessasi saada omaan sähköpostiosoitteesi.

SlideSlideSlideSlideSlide