SlideSlideSlideSlideSlide

Kestäviä ratkaisuja Afrikasta maailmalle!

Afrikan väkiluku nelinkertaistuu. Afrikassa voidaan joko toistaa länsimaiden virheet tai täyttää ihmisten tarpeet luontoa kuormittamatta. Alododo on kansainvälinen alusta, joka tukee paikallisia suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännöllisiä, laajalti sovellettavia ruohonjuuritason ratkaisuja yhteistyöverkoston tuella.

Pilottihanke Grand-Popossa

Kokeillaksemme tätä aidon afrikkalaista lähestymistapaa olemme aloittaneet pilottihankkeen Beninissä, Länsi-Afrikassa. Grand-Popo on alueena mitä ihanteellisin kauniine luonnonmaisemineen, vanhoine kulttuuriperinteineen ja upeine ihmisineen. Paikka tarjoaa turvallisen maaperän Alododo-mallin kehittämiselle sekä paikallisten ja ulkomaisten toimijoiden yhteen saattamiselle.

Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus Villa Karo sekä grandpopolainen teknologisten innovaatioiden käyttöön keskittynyt paikallisjärjestö iCID Africa toimivat pilottihankkeen koordinaattoreina. Nämä mahdollistavat toiminnan samanaikaisen käynnistämisen Suomessa ja Beniniissä.

Tavoiteemme on, vuoden 2018 loppuun mennessä, edistää 10 000 asukkaan elämää yhteissuunnittelemalla kuusi ratkaisua, jotka tekevät alueesta aktiivisemman, kiinnostavamman ja omavaraisemman.

Pilottihankkeen aikataulu

  • Vaihe 1: Maalis-huhtikuu 2016 – Suunnittelu, sisällöntuotanto, nettisivut, vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus, Alododon paikallinen julkistus, tiedonkeruu Grand-Popon kylistä haastattelujen avulla, paikallistarpeiden ymmärtäminen.
  • Vaihe 2: Huhti-kesäkuu 2016 – Kolmiosainen Alododo Unconference, jossa paikallisaktiivit yhteissuunnittelevat kuusi ratkaisua Grand-Popon alueella toteutettaviksi.
  • Vaihe 3: Heinäkuu 2016-huhtikuu 2017 – Paikallisten toimintavalmiuksen tukeminen sekä ensimmäisen Alododo-ratkaisun toteuttaminen. Alododo-keskuksen suunnittelutyö ja yhteistyökumppaneiden etsintä. Ensimmäisen käytännön ratkaisun toteuttaminen-
  • Vaihe 4: Toukokuu-joulukuu 2017 – Keskuksen kunnostyöt aloitetaan ja Alododosta tulee pysyvä alusta paikallisten käyttöön. Ratkaisujen 2-4 toteuttaminen.
  • Vaihe 5: Tammi-kesäkuu 2018 – Keskuksen toiminnan aloittaminen. Ratkaisujen 5-6 toteuttaminen.
  • Vaihe 6: Heinä-joulukuu 2018 – Tulosten arviointi ja prosessin dokumentointi.
  • Jatkuva jakaminen: Taiteilijoista, aktiiveista, yrittäjistä ja nuorista johtajista koostuva verkostomme jakaa hyväksi koetut toimintamallit ja ratkaisut avoimesti.