Mikä on Alododo?

Ei, se ei ole projekti. Ei, se ei myöskään ole yhdistys tai avustusjärjestö.

Mikä se sitten on?

Alododo on tapa tehdä, toimia ja ajatella. Se on toiminta-alusta, joka rakentaa yhteisöllisyyttä, edistää aloitteellisuutta ja etsii ruohonjuuritason ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Alododo kokoaa aktiivisia kansalaisia vapaaseen ja avoimeen yhteistyöhön, suunnittelemaan, oppimaan ja toteuttamaan yhdessä. Alododo on rekisteröimätön kansanliike, joka toimii kumppaneidensa kautta.

Näin Alododo tapahtuu käytännössä:

 • 1) Vapaaehtoiset: Tuomme yhteen innostuneita paikallisaktiiveja keräämään tietoa, varoja ja kumppaneita – mahdollistamaan paikallistoiminta.
 • 2) Paikallinen startti: Kutsumme paikalliset tarttumaan yhteistyöhön keskenään.
 • 3) Tiedonkeräys: Keräämme tietoa paikallisten tarpeista ja ideoista. Arvioimme yhteisiä haasteita ja ratkaisumalleja, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta.
 • 4) Yhteissuunnittelu: Kutsumme paikallisaktiivit suunnittelemaan kuusi ratkaisumallia paikallisiin tarpeisiin.
 • 5) Yhteistyökumppanit: Autamme paikallisaktiiveja luomaan kumppanuuksia organisaatioihin, jotka jo työskentelevät saman suuntaisten tavoitteiden eteen.
 • 6) Kansainvälinen startti: Sosiaalisen median ja kulttuuritapahtumien avulla levitämme tietoa ja haemme tukea ympäri maailman.
 • 7) Täytäntöönpano: Valvomme ratkaisujen toteutusta ja raportoimme edistyksestä sekä paikallisesti että kansainvälisesti.
 • 8) Arviointi: Emme arvioi vain toimintamme tuloksia, vaan sen kaikkia vaiheita, niin että voimme oppia virheistä ja levittää saatua tietotaitoa heti.
 • 9) Laajennus ja monistus: Viemme ratkaisuja muille alueille ja hiomme toimintamallista monistettavan, missä päin maailmaa tahansa.
 • 10) Jatkuva tehtävä: Teemme Alododosta helposti lähestyttävän alustan, jonka avulla paikallisia ideoita voidaan kerätä, arvioida ja saattaa täytäntöön, saman nimen alla ja samaa verkostoa hyödyntäen.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet:

 • Läpinäkyvyys – Emme hyväksy lahjuksia tai piilottele tietoa.
 • Tasaveroinen ketteryys – Emme harrasta byrokratiaa tai turhia hierarkioita.
 • Ratkaisukeskeisyys – Emme tunne sanaa ”mahdoton”.